YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR
31.07.2018

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR


Vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere 2018-2019 öğretim yılında, Kurum bütçesine konulacak ödenekler ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bütçe ile sınırlı olmak ve Kurum yurtlarında barınan öğrencilere verilen beslenme ve barınma yardımını geçmemek üzere beslenme ve barınma yardımı yapılacaktır.

Bu hususta vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklerin, söz konusu beslenme ve barınma yardımından yararlanabilmeleri için Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. 2017-2018 öğretim döneminde Kurumumuzdan beslenme yardımı almaya hak kazanan vakıf ve dernekler sadece yeni hizmete açtıkları yurtların beslenme ve barınma yardımı talebine ilişkin evrakları ile başvuru yapacak olup, 2017-2018 öğretim döneminde beslenme yardımından yararlanan yurtları için yalnızca barınma yardımından yararlanmak isteyen öğrenci dilekçeleri (her yurt için ayrı ayrı olmak üzere) ve müracaat dilekçeleri ile başvuru yapacaklardır. 

Başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgi 06-28 Ağustos 2018 tarihleri arasında kyk.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Başvurular 06-28 Ağustos 2018 tarihleri arasında aynı adreste bildirilen il müdürlüklerine yapılacaktır.
Rss