2017 AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI SONUÇLARINA GÖRE KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE
01.08.2017

20.6.2014 tarihli 29036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 7-10 Mart 2017 tarihlerinde yapılan 2017 Avukatlık Sözlü Giriş Sınavı sonuçları açıklanmış olup sonuçlar adaylara ayrıca yazılı olarak da bildirilecektir.

 

Sınavı asıl olarak kazanan adaylar, atama işlemine esas olmak üzere başvuru sırasında sisteme yüklenen belgelerle birlikte aşağıda belirtilen belgeleri 11.08.2017 tarihine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:25 Çankaya/ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

 

Sınav Duyurusunun 6 ncı maddesi uyarınca başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin ve söz konusu belgeleri 11.08.2017 tarihi mesai bitimi itibariyle teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sınavda başarılı olup görevine başlamayanların yerine sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde yedek listesindeki başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

ATAMAYA ESAS BELGELER

  1. 4 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş),
  2. Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden Askerlik Durum Belgesi,
  3. Mal Bildirimi, (Arkalı önlü tek sayfa olarak hazırlanacaktır.)
  4. Sağlık açısından seyahate ve görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,
  5. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
  6. Etik Sözleşmesi,
  7. Başvuru sırasında sisteme yüklenen belgeler:

7.1.   Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

7.2.   ÖSYM internet sitesinden alınmış ve Kontrol Kodu bulunan KPSS sonuç belgesi,

7.3.    Aday tarafından bir sayfayı geçmeyecek şekilde el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş,

7.4.    Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya noter tarafından onaylanmış örneği,


NOT  :Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyorsa veya daha önce çalışıldıysa ilgili bilgi ve belgelerin de getirilmesi gerekmektedir.

Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Personel İstihdam Şefliği

İrtibat No: 0312 551 64 75 - 0312 551 63 51- 0312 551 65 82  

Rss