KYK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
12.01.2018
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Teftiş Kurulu Başkanlığı03.12.2017 Pazar günü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümünde sorulan sorulardan A Kitapçığındaki 3’üncü (B Kitapçığındaki 29’uncu) soruya ilişkin itirazlar Başkanlığımızca Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine intikal ettirilmiş olup, anılan Merkezden alınan “İtiraz Değerlendirme Komisyon Raporu” ndan, sınav sonucunda açıklanan cevap anahtarında itiraza konu sorunun doğru cevabının “C” seçeneği olması gerekirken sehven “B” seçeneği olarak belirtildiği, cevap anahtarında sorunun doğru cevabının “C” seçeneği olarak düzeltildiği ve dolayısıyla adayların cevap kağıtlarının düzeltilen cevap anahtarına göre değerlendirileceği yönünde karar alındığı anlaşılmıştır.

Duyurulur. 

Rss