Basın Açıklaması

Sözcü Gazetesinin 25.03.2018 tarihli nüshasında “Bir Lambayı Kaç Günde Bir Temizlersin” başlığıyla, maksatlı olarak yayınlanan ve asılsız içerikler barındıran haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:Sürekli işçi kadrosuna müracaat eden, hizmet alımı suretiyle kurumumuzda görev yapan ve sınava girmeye hak kazanan personellere; yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun sorular hazırlanmıştır.

27 MART 2018
Sözcü Gazetesinin 25.03.2018 tarihli nüshasında “Bir Lambayı Kaç Günde Bir Temizlersin” başlığıyla, maksatlı olarak yayınlanan ve asılsız içerikler barındıran haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Sürekli işçi kadrosuna müracaat eden, hizmet alımı suretiyle kurumumuzda görev yapan ve sınava girmeye hak kazanan personellere; yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun sorular hazırlanmıştır.

Hazırlanan sorular Kurum Temizlik Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi, Kurum Güvenlik Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi, Kurum İklimlendirme ve Teknisyen Yardımcısı Teknik Şartnamesi ve Kurum Kalite Standartları esas alınarak hazırlanmış, sınava katılan 495 kişiye de bu sorular yöneltilmiştir.

Hazırlanan sorular kapalı zarf usulü ile her bir katılımcıya bir soru olmak üzere hazırlanmış ve komisyon tarafından sınava giren kişi tarafından zarf çektirilmek suretiyle kendisine çıkan sorusunun okuyup cevaplandırılması istenmiştir.

Okuyup cevaplandıran kişi ise kendisine çıkan soru kâğıdı üzerine ad, soyad yazmak, tarih atmak ve imzalamak suretiyle zarfı imza karşılığı komisyona teslim etmiştir.

Kadroya geçiş sınavı Sivas İl Müdürlüğümüz tarafından 13.03.2018 – 20.03.2018 tarihleri arasında yapılmış ve sonuçlar, henüz açıklanmamıştır.

Habere konu soru Yurt Hizmet Kalite Standartların Uygulama Rehberinde Temizlik alt başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre temizlik yapılan yerin türüne göre temizlik periyotları günlük- haftalık- aylık- yıllık temizlik olarak ayrılmıştır. Buradan da anlaşılacağı gibi bahsi geçen soru, temizlik hizmetlerini yapmakla yükümlü olan personelin iş tanımları arasında bulunmakta, Yurt Hizmet Kalite Standartlarına göre lambaların temizlenmesi aylık yapılacak iş tanımlarının içerisinde yer almaktadır.

Bu soru sadece habere konu olan kişiye değil, başka kişilere de değişik versiyonlarla sorulmuştur.

Ayrıca haberde iddia edildiği gibi hiçbir adaya sınav başarı durumuna ilişkin tebliğde bulunulmamış, sınav komisyonunca değerlendirilmesinin ardından resmi olarak duyurulacağı ifade edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel MüdürlüğüRss