İç Denetim Birimi Başkanlığı

Görevleri


 

1-Kurumun yönetim ve kontrol yapılarını nesnel risk analizlerine dayanarak değerlendirmek,

2-Kurum harcamalarının, mali işlemlerine ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,

3-Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapıp, önerilerde bulunmak,

4-Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,

 5-Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak,

 6-Denetim sonuçları çerçevesinde; iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek,

7-Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında Genel Müdüre bildirmek,

8-Kurumca üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,

9-Genel Müdür tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, uygulanabilirliğini değerlendirmek,

10-Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Genel Müdüre bildirmek,

11-Genel Müdürce verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirir.

 

Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 62 64

Faks: 0(312) 551 65 63

 

Rss