Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Görevleri


 

1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2-Başkanlık bilişim hizmetlerini planlamak, koordine etmek, bilişim ve otomasyon ihtiyacını karşılamak, birimlere teknik destek sağlamak,

3-Kurumun teknolojik değişimlere paralel olarak bilgi teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla, gerekli yatırımları planlamak ve yeni bilişim projeleri geliştirmek,

4-Kurumun merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında hızlı ve düzenli bilgi alış verişini sağlamak amacıyla, bilgisayar donanımları ve ağ altyapılarının temini ve kurulması işlemlerini hayata geçirmek ve gerekli teknik desteği sağlamak,

5-Bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelerin takibini yapmak,    e-devlet çalışmaları ile Kurum içi intranet ve internet hizmetlerini yerine getirmek,

6-Kurum için ihtiyaç duyulan bilgisayar yazılımlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını, günümüz teknolojik gelişmelerini de göz önünde bulundurarak yerine getirmek,

7-Mevcut sistemleri sürekli olarak güncellemek. Kurum merkez teşkilatının tüm bilgisayar, yazıcı ve network ağının teknik bakım ve onarımını yürütmek,

8-Bölge ve Yurt müdürlükleri bilgisayar sistemleri, donanım ve alt yapısının sağlıklı bir şekilde hizmette tutulmasını sağlayacak bakım, onarım stratejilerini belirlemek,

9-Bilgisayar yazılımlarının kullanımı, bilgi teknolojileri ve sistemler hakkında birimler arası koordinasyon sağlayarak eğitimler verilmesini ve Kurum içinde bilgisayar okuryazarlığının yaygınlaşmasını sağlamak,

10-Kurumun faaliyetini sürdürmesi sırasında üretilen ve /veya başka kaynaklardan derlenen veri ve bilgilerin düzenli, güvenli ve yetkili makamlarca kolayca erişilebilecek bir şekilde saklanmasını ve yedeklenmesini sağlamak,

11-Kurum veri tabanı yönetim sistemi ve sunucuları ile üzerinde bulunan yazılımların güvenlik önlemlerinin alınmasını ve güncelleştirilmesini sağlamak,

12-Kurum ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanan kamu yönetimine ilişkin bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak, değerlendirmek ve veri bankası oluşturarak birimlerin hizmetine sunmak,

13-Başkanlığın stratejik planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçesini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

14-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

 


Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 65 14

Faks: 0(312) 551 65 70

 

Rss