Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı

Görevleri


 

 

1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2-Yurt ihtiyaç önceliklerinin tespiti ve koordinasyonu amacıyla yüksek öğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları dikkate alınarak, ülke genelinde yurt ihtiyacını belirlemek, öğrencinin barındırılmasına yönelik fiziki mekan, malzeme vb. konularda normlar tespit etmek,

3-Yurt hizmetlerinin çağın gereklerine uygun olarak, yerine getirilmesi için araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek,

4-Tesislerin rantabl, rasyonel ve ekonomik çalışması için araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerini Genel Müdürlüğe sunmak,

5-Yurt hizmetinde kullanılacak arsa, bina vb. yurt olabilme ve ihtiyacı karşılama durumunu tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon kurarak oluşturulacak komisyonu Genel Müdürün onayına sunmak,

6-Yeni açılacak yurtlar ile mevcut yurtların hizmete girmesi, idare ve işletmesi ile ilgili her türlü konuda merkez, taşra teşkilatı ve ilgili mercilerle koordinasyonu sağlamak,

7-Yurtlara alınacak öğrencilerin başvuru, değerlendirme, kayıt ve kabulüne ilişkin esasları belirleyerek yönetim kurulunun onayından sonra uygulanmasını sağlamak,

8-İkili anlaşmalar gereği eğitim ve öğretim görmek üzere ülkemize gelen Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları öğrencilerinin yurtlarımızda barındırılmasına ilişkin işlemleri yerine getirmek,

9-Öğrenci disiplin işlemleri ile ilgili işlerin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

10-Küçük işletmeler ve öğrenci besleme hizmetlerine ilişkin esasları belirleyerek uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

11-Kurum yurt ve tesislerinde konaklayacaklarla ilgili usul ve esasları tespit etmek,

 12-Başkanlığın stratejik planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçesini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

13-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

 


 

Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 61 96

Faks: 0(312) 551 65 60

 

Rss