İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Görevleri


 

1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2-Kurumun insan kaynakları politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

3-Hizmet ve faaliyetlerin rasyonel, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için ilgili birimlerle işbirliği yaparak insan gücü planlaması yapmak, yapılan planlar çerçevesinde insan gücü kaynaklarını kullanmak,

4-Kurum hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için kadro/pozisyon alımı-dağıtımı, ataması, istihdamı vb. iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

5-Kurum personelinin disiplin, terfi, emeklilik, mal bildirimi vb. özlük işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek ve özlük dosyalarını sistemli bir şekilde arşivlemek,

6-Kurum personelinin aylık, ücret, hak ediş, izin vb. iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek,

7-İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sendikal faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

8-Başkanlığın Stratejik Planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçesini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

9-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.


 

Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 60 00

Faks: 0(312) 551 65 65

 

Rss