Eğitim Dairesi Başkanlığı

Görevleri


 

1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2-Kurum personelinin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, eğitim programlarının hazırlanması ve uygulamaya konulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3-Kurum personelinin; hizmet içi eğitim programları, görevde yükselmeleri ve adaylıkla ilgili eğitim politikalarını kurum birimleri ile koordine ederek belirlemek, programları belirlenen politikalara göre yürütmek,

4-Uygulanacak eğitim programlarını zamanında ilgili birimlere göndermek, öğretim elemanları temin etmek ve eğitim programlarının sonuçlarını değerlendirmek,

5-Gerektiğinde belirli görevlere eleman yetiştirmek amacıyla eğitim yapılmasını sağlamak,

6-Kurumumuzda staj yapacak meslek lisesi öğrencileri ile fakülte ve yüksekokul öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek,

7-Yurtlarda barınan öğrencilerin serbest zamanlarını nasıl değerlendirebileceklerini belirlemek, uygulamasını izlemek, sonuçlarını değerlendirmek,

8-Yıllık Öğrenci Eğitsel Faaliyetleri Programı ile Uyum Programını hazırlamak, uygulanmasını izlemek, sonuçlarını değerlendirmek,

9-Kurumun kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi için, Bölge Müdürlükleri ile koordineli çalışmalar yapmak,

10-Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yeni sistem ve eğitim yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak,

11-Başkanlığın stratejik planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçesini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

12-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.


 

Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 63 92

Faks: 0(312) 551 65 66

 

Rss