Kredi Dairesi Başkanlığı

Görevleri1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2-Yıllık kredi kontenjanının öğrenim dallarına, Milli Eğitim Planına ve memleketin insan gücü ihtiyacına göre tespiti için ilgili kuruluşlarla haberleşerek bilgi toplayıp, değerlendirerek sonucu önerileriyle birlikte Yönetim Kurulu’na teklif edilmek üzere Genel Müdürlüğe sunmak,

3-Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti için Burs ve Kredi Değerlendirme Kıstaslarını araştırıp, geliştirmek, Yönetim Kurulu’na teklif edilmek üzere Genel Müdürlüğe sunmak,

4-Bütçeye konulan burs, öğrenim ve katkı kredisi ödenekleri ölçüsünde, kaç öğrenciye verilebileceğini hesaplayarak, aylık tutarlarına göre seçenekli öneriler hazırlamak,

5-Burs, öğrenim ve katkı kredisi başvurularının alınması ve değerlendirilmesini sağlamak,

6-Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin burs, öğrenim ve katkı kredisi ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 7-Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi alan borçluların takibat, tahsilat işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

8-Burs, öğrenim ve katkı kredisi tahsis, ödeme, tahsilat, takibatla ilgili ve diğer muhasebe iş ve işlemlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak,

9-Halkla ilişkilere yönelik taleplerin yerine getirilmesini sağlamak,

10-Başkanlığının arşiv hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

11-Başkanlığın stratejik planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçesini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

12-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki görevleri yerine getirmek.

Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 61 54

Faks:  

 

Rss