Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Görevleri1-Birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

2-Yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin barınma ve burs/kredi işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

3-Yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere yönelik oluşturulan hizmetleri, uluslararası ve ülkeler ölçeğinde izlemek, değerlendirmek,

4-Uluslararası düzeyde öğrencilere yönelik faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği kurmak, sürdürmek, geliştirmek ve koordinasyon sağlamak,

5-Yurt dışında yüksek öğrenim gören ülkemiz öğrencilerinin sorunlarını ve bu sorunlarla ilgili çözüm yollarını araştırmak, ortaya çıkan sorunlar ile ilgili inceleme ve araştırma yapmak bu konuda proje ve teklifler hazırlamak,

6-Kurumun yurt dışı tanıtımını ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,

7-Kurumun görev alanı ile ilgili olarak ülkemize gelen yabancı uzman ve yetkililerin ziyaretlerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin yurt içinde düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, eşgüdümü sağlamak, yurt dışında düzenlenecek bu gibi toplantıları ve benzeri faaliyetleri takip etmek,

8-Uluslararası kuruluşlardan ve/veya diğer ülkelerden doğrudan veya diğer kurum ve kuruluşlar kanalıyla Kurumun hizmet alanı ile ilgili Genel Müdürlüğe intikal eden dış kaynaklı proje öneri ve taslaklarını, kurum politikaları doğrultusunda incelemek ve değerlendirmek,

9-Uluslararası Gençlik Değişim Programı Çerçevesinde ülkemize gelecek veya ülkemizi temsilen gönderilecek öğrencilerle ilgili programın talimatlar doğrultusunda hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

10-Başkanlığın stratejik planındaki faaliyet ve projeleri ile bütçesini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına göndermek,

11-Genel Müdürlükçe verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek.

Adres

 

Söğütözü Mah. 2176 Sokak No:25 P.K. :06520 Çankaya/ANKARA

Tel   : 0(312) 551 64 79

Faks: 0(312) 551 65 69

 

Rss