Bilgi Teknolojileri
Kurumumuz hizmetlerinin elektronik ortamda, kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çevrimiçi, kesintisiz, güvenli ve çoklu ortamlardan erişilebilir ve tek bir nokta üzerinden Kurum çalışanlarına ve vatandaşlara ulaştırılması hedeflenmiştir.

Bu hedeften hareketle kurumsal yapının temeli atılmış ve “Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi” 09.03.2016 tarihinde yayınlanmıştır. Yönerge ile sorumluluklar paylaştırılmış ve yetkiler belirlenmiştir.

Yapılan yatırımlar neticesinde; güncel teknolojik alt yapı ve hizmet için gerekli bilgi sistem kaynak kapasitesine ulaşılmıştır. Artan personel ve hizmet kapasitesine yeterli olacak ölçüde kişisel bilgisayar sayısı ve çevre üniteleri artırılmıştır. Merkez ve taşra birimleri arasında etkili iletişim kurularak, Kurumda yapılan iş ve işlemlerin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 

Tüm bilgi sistem faaliyetleri uluslararası standartlara uygun ve güncel güvenlik önlemleri altında çalıştırılmaktadır. Ayrıca tüm bilgi sistem bileşenleri takip edilmekte ve karşılaşılan aksaklıklar SMS ve E-posta yolu ile anlık olarak ilgili personele raporlanmaktadır.

1 Nisan 2014 tarihinde başlatılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi çalışmaları 1 Ağustos 2016 itibari ile tüm merkez ve taşra teşkilatını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmış olup, merkez teşkilatımızda 1 Mart 2016’da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) uygulamasına geçilmiştir. 
İntranet ve İnternet sayfaları yenilenerek paydaşlarımızın doğru bilgiye kolayca ulaşması sağlanmıştır.

Kredi, burs kazanan öğrencilerin Noterler üzerinden verdikleri Taahhüt Senetleri, 2013 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden alınmak suretiyle bütün işlemler hızlı, kolay hale getirilerek, Noter masrafı ortadan kaldırılmıştır. 

Öğrencilerin kredi/burs ödeme durumları ile öğrenim ve katkı kredisi almak suretiyle Kuruma borçlu duruma gelenlerin borçları hakkındaki güncel bilgiler, Geri Ödeme Erteleme ve Burs/Kredi iptal, Yurt/Burs-Kredi Başvuru ve taahhüt işlemleri ile diğer birçok hizmet e-devlet (www.turkiye.gov.tr) hizmetleri altına taşınmıştır. 

Kurumun merkez birimlerini kapsayacak biçimde 2003 yılında başlatılarak günümüze kadar devam KYKSİS (Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilgi Sistemi) ‘in tüm kurumu kapsayacak şekilde genişletilerek güncel teknolojik alt yapı kullanılarak yenilenmesi amacı ile 2014 yılında başlatılan Elektronik Değişim Dönüşüm Projesi kapsamında KYKNET (Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilişim Sistemi) yazılımı 2015 yılı Eylül ayı itibariyle hizmete alınmaya başlanmıştır. 

Barınma ve burs/kredi başvurusunda bulunan öğrencilerimizin beyanları 11 ayrı kurum ve kuruluş ile elektronik ortamda yapılan tarama ile doğrulanmaktadır. İlk kez 2014 yılında uygulamaya başlanan sistem ile özellikle maddi durumu, öğretimlerine devam eden kardeş sayısı, yurtlarda öncelik tanınan dezavantajlı gruplar içerisinde yer alma gibi sıralamayı ve burs/kredi sonuçlarını doğrudan etkileyen başarı gibi bilgilerin en doğru şekilde alınmasını sağlanmıştır. 

Yurtlarımızın kapasite, tesis, yatak ve benzeri işlemleri merkezi sistem üzerinden yapılmakta olup yerleştirme ve yatak tahsis işlemleri yine merkezi sistem ile takip edilmektedir.

KYKNET sistemi ile birlikte öğrencilere yurt kayıtlarında da büyük kolaylık sağlanarak 2015 yılından itibaren E-devlet üzerinden kayıt hakkı verilmiştir. Bu sayede öğrencilere hem maddi hem psikolojik açıdan büyük fayda sağlanmıştır. Öğrencilerimize yurt için başvurduğu il, ilçe bilgileri ile yurt bilgileri ve görselleri kurum web sayfasında verilmektedir.

Kurumumuz yurtlarında barınan öğrencilerin yurt ücreti tahsilat işlemleri de KYKNET sistemi kapsamında tamamen elektronik ortamda alınmaya başlanmıştır. Bu sayede öğrencilerin ya da öğrenci velilerinin ücret ödemelerini bulundukları yerdeki en yakın bankamatik ya da şube kanalıyla ya da sanal ortamda kredi kartı ya da bankamatik kartlarıyla yapmaları sağlanmıştır. Gerek il içi öğrenci nakil işlemlerinin, gerekse Farabi gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde yapılması gereken nakil işlemleri tamamen elektronik ortamda yapılarak fiziksel para alışverişi olmadan tamamlanması sağlanmaktadır.

Yurtlarımızda öğrenci giriş çıkışlarının kontrolü ve beslenme yardımının kullanımının takibine yönelik yazılım sistemi yenilenmiştir. Yurt giriş çıkış takibi ve beslenme yardımının kullanımı parmak izi sistemi ile yapılmakta olup anlık raporlanabilmektedir. Bu sistem sayesinde öğrencilerimiz izin işlemlerini internet üzerinden yapabilmekteler. 

Yeni mevzuat değişikliği ile sorumluluk alanlarımıza giren eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, takibi ve ödüllendirme ile belgelendirme işlemleri de KYNET yazılımı ile takip edilmektedir.

KYKNET İK (İnsan Kaynakları) ile kadro, atama, sicil ve tahakkuk işlemleri yanında personelimizin özlük ve hizmet bilgilerinin takibi, planlanması ve paydaş kurumlara web servisler aracığı ile paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

KYNET KREDİ BURS modülünün tamamlanması ile 2017- 2018 öğretim yılı itibari ile öğrencilerimiz başvuru, takip ve geri ödeme planlama başta olmak üzere tüm işlemlerini çevrimiçi olarak yapabileceklerdir. Yazılım hizmete açıldığında kredi burs süreçlerinin tamamı sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleşecektir. Yazılım ile beraber personel iş gücünden ve bürokrasiden tasarruf sağlanmış olunacaktır.

KYNET İNŞAAT, KYKNET STRATEJİ, KYKNET TEFTİŞ ve KYKNET İÇDENETİM modülleri ile ilgili birim hizmetlerinin otomasyonu sağlanmaktadır. 

Bilgi kirliliğinin engellenmesi ve doğru bilgilerin üretilerek kurumsal veri istikrarının sağlanması, kurum içi ve dışından talep edilen bilgilerin tek kaynaktan verilmesi amacıyla veri ambarı oluşturulmuştur.  Veri ambarı üzerinde çalışan iş zekâsı yazılımı ile hazırlanan ve kullanıma sunulan raporlar hem karar aşamalarında hem de verilen hizmetlerin etkinliği ile kalitesinin artırılması ve ölçülmesinde katkı sağlamaktadır.

“Yurdum Evim Ücretsiz İnternetim Projesi” kapsamında bütün öğrencilerimize hızlı, güvenli ve ücretsiz internet erişimi sağlanmıştır. Proje kapsamında kurulan ağ sistemi, kullanıcı sayısı, kapsama alanı, içerdiği bilişim cihazları ve 40 Gb bant genişliği ile emsalsizdir.  Yeni hizmete açılan tüm yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin de aynı hizmetten ücretsiz olarak yararlanmaları için çalışmalar devam etmektedir.

Rss