Denetim Hizmetleri

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

2016-2017 YILINDA YAPILAN TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMALAR


2016 Yılı;
A) Merkez Birimlerin ve Yurt Müdürlüklerinin Teftişi:
Başkanlığımızca 2016 yılı içerisinde; 3 Merkez Birimin teftişi ile 119 Yurt Müdürlüğünün teftişi gerçekleştirilmiştir.

B)  İnceleme ve Soruşturmalar:
Başkanlığımızca; 2015 yılından 2016 yılına devreden 23 inceleme ve soruşturma görevi yanında 2016 yılı içerisinde verilen 121 inceleme soruşturma görevi ile birlikte toplam 144 inceleme soruşturma görevinden 104 ü tamamlanmış olup, 40 inceleme soruşturma görevi 2017 yılına devretmiştir.

2017 Yılı;
A) Merkez Birimlerin ve Yurt Müdürlüklerinin Teftişi
Başkanlığımızca 2017 yılı içerisinde; 2 Merkez Birimin teftişi ile 142 Yurt Müdürlüğünün teftişi gerçekleştirilmiştir.

B) İnceleme ve Soruşturmalar:
Başkanlığımızca; 2016 yılından 2017 yılına devreden 40 inceleme ve soruşturma görevi yanında 2017 yılı içerisinde verilen 82 inceleme soruşturma görevi ile birlikte toplam 122 inceleme soruşturma görevinden 103 ü tamamlanmış olup, 19 inceleme soruşturma görevi 2018 yılına devretmiştir.

2018 yılında da, Kurumumuz Merkez ve Taşra teşkilatının çalışmalarının etkin biçimde teftiş edilmesi hususunda genel prensipleri tespit ederek personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek ve Kurumumuz birimlerinde her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmanın yanında birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini de yapmaya devam etmektedir.

 

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

2015 Yılı İç Denetim Programı gereğince;

-Bilgi İşlem Donanımları ve Alt Yapı Ağları ile İlgili İşlemler,

-Daire Tabipliği İş ve İşlemleri,

-Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri,

-İnşaat Yapım İşleri ve Bakım, Onarım İşlemleri,

-Mal Alım İşlemleri,

-Öğrenci Uyum Programı ile Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler,

-Öğrenim Kredisi Tahsis, Ödeme ve Takip İşlemleri,

-Özel ve Gece Hizmetleri ile Öğrencilerin Sağlık Sorunları İşlemleri,

-Personel İzin ve Disiplin İşlemleri,

-Personelin Mali Haklarına İlişkin İşlemler,

-Yurt İhtiyacı, Kapasite Tespiti ve Yurt Temini ile İlgili İşlemler,

2016 Yılı İç Denetim Programı gereğince;

-Hizmet Alım İşlemleri,

-Kredi/Burs Muhasebe İş ve İşlemleri,

-Taşınmazlarla İlgili İşlemler,

-Yurt Dışı Öğrenci Barınma ve Tahsilat İşlemleri,

-Yurt Dışı Öğrenci Beslenme, İzin, Disiplin Mal ve Hizmet Alım İşlemleri,

-Yurt Dışı Öğrenci Burs/Kredi İşlemleri,

süreçlerine ilişkin denetimler yapılarak, denetim raporları hazırlanmıştır.

2017 Yılı İç Denetim Programı kapsamında da denetim çalışmaları devam etmektedir


Rss