Denetim Hizmetleri

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

2015-2016 YILINDA YAPILAN TEFTİŞ, İNCELEME VE SORUŞTURMALAR


2015 Yılı;
A) Merkez Birimlerin ve Yurt Müdürlüklerinin Teftişi:
Başkanlığımızca 2015 yılı içerisinde; 3 Merkez Birimin teftişi ve 112 Yurt Müdürlüğünün teftişi gerçekleştirilmiştir.

B)  İnceleme ve Soruşturmalar:
Başkanlığımızca; 2014 yılından 2015 yılına devreden 18 inceleme ve soruşturma görevi yanında 2015 yılı içerisinde verilen 88 inceleme soruşturma görevi ile birlikte toplam 106 inceleme soruşturma görevinden 83 ü tamamlanmış olup, 23 inceleme soruşturma görevi 2016 yılına devretmiştir.

2016 Yılı;
A) Merkez Birimlerin ve Yurt Müdürlüklerinin Teftişi
Başkanlığımızca 2016 yılı içerisinde; 3 Merkez Birimin teftişi ile 119 Yurt Müdürlüğünün teftişi gerçekleştirilmiştir.

B) İnceleme ve Soruşturmalar:
Başkanlığımızca; 2015 yılından 2016 yılına devreden 23 inceleme ve soruşturma görevi yanında 2016 yılı içerisinde verilen 121 inceleme soruşturma görevi ile birlikte toplam 144 inceleme soruşturma görevinden 104 ü tamamlanmış olup, 40 inceleme soruşturma görevi 2017 yılına devretmiştir.

2017 yılında da, Kurumumuz Merkez ve Taşra teşkilatının çalışmalarının etkin biçimde teftiş edilmesi hususunda genel prensipleri tespit ederek personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek ve Kurumumuz birimlerinde her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmanın yanında birimlerin ortak nitelikteki yönetim görevlerini de yapmaya devam etmektedir

Rss