Kültür Anlaşmaları

Kurumumuz yurtlarında; Hükümetimizle Kültür Anlaşması yapılan 126 ülkenin 120 sinden ülkemize gelen hükümet burslusu öğrencileri yanında, 1992-1993 öğretim yılından itibaren Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarından eğitim ve öğretim görmek üzere gelen devlet burslusu öğrenciler ile kendi imkanlarıyla gelen diğer yabancı uyruklu öğrenciler ve KKTC’den gelen öğrenciler de barındırılmaktadır.

Ülkemiz ile Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları arasında 1992 yılında çok sıkı bir işbirliği başlatılmış olup, bu işbirliğinin en önemli uygulamalarından biri de Devletimizin yürütmüş olduğu Büyük Eğitim Projesidir. Bu proje kapsamında, her yıl ayrılan kontenjanlar dahilinde, 5 Türk Cumhuriyeti ve 52 Türk Topluluğundan Ülkemize öğrenci gelmektedir.

Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Öğrencilerinin Ülkemizdeki eğitimleri, Başbakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Kurumumuzun da içinde bulunduğu geniş bir koordinasyon ağı içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Ancak, 24.03.2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun dayanak alınarak hazırlanan ve 11 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulu’nda alınan kararla, Başbakan Yardımcılığı Makamının 13/01/2012 tarihli ve 8 sayılı olurlarıyla yürürlüğe giren “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Verilen Türkiye Burslarına İlişkin Yönetmelik”in geçici 2 nci maddesinde belirtilen “Hükümet ve Devlet Burslusu olarak halihazırda eğitim görmekte olan öğrenciler 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren bu yönetmelik hükümlerine tabidirler” hükmü gereğince bu öğretim döneminden (2012-2013) itibaren bu öğrencilerle ilgili iş ve işlemler “Türkiye Burslusu” öğrenciler adı altında gerçekleştirilecek olup, bundan böyle söz konusu Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

2012-2013 öğretim yılından itibaren ülkemizde öğrenim görecek olan uluslararası öğrenciler yeni yönetmelik çerçevesinde Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca ayrılacak olan kontenjanlar dahilinde ülkemize davet edileceklerdir.

Bu öğrencilerimizin bursları Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanmakta olup, burslulukları bitene kadar tahsis edilen kontenjanlar dâhilinde Kurumumuz yurtlarında depozito ve yurt ücreti alınmadan barındırılmaktadırlar.

Burslu olarak ülkemize gelmekte olan öğrencilerimize her yıl ayrılmakta olan kontenjanları dâhilinde henüz ülkemize gelmeden Tömer ve Üniversitelerinin bulunduğu illere göre yurtlardaki yerleri ayrılmaktadır.

Ülkemize yeni gelen bu öğrencilerimiz, Türkiye Türkçesini daha çabuk ve daha özlü öğrenmeleri, Ülkemizde ve yurtlarımızda yabancılık çekmemeleri, Ülkemiz öğrencileri ile sosyal ve kültürel yönden kaynaşmaları, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi yaşayarak benimsemeleri, dostça ve kardeşçe geçinmeleri amacı ile aynı odayı paylaşacak şekilde yurtlara yerleştirilmektedir.

Kurumumuz, her öğretim yılı başında yeni gelen öğrencilerimiz için, psiko-sosyal servislerince oryantasyon programları düzenlenmekte, Türkçeyi öğrenmiş olan öğrencilerin de yardımlarıyla yurt yaşantısı, yurt kuralları, çevre, okul ve Türkiye hakkında öğrencilerimizin bilgilendirilmelerini de sağlamaktadır.

Uluslararası öğrenciler olarak gelen tüm öğrencilerimize, Yurtkur’a ait yurtlarda Ülkemiz öğrencilerine verilen hizmetlerin tamamından herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın eşit olarak yararlanmalarına imkan sağlanmaktadır.

Ülkemiz öğrencileri Cumartesi-Pazar ve Resmi tatil günlerinde yurtlardan ayrılarak memleketlerine, ailelerinin veya akrabalarının yanına gidebilmektedirler. Ancak, bu gibi imkanlara sahip olamayan ve yurtlarda kalmak zorunda olan yabancı uyruklu öğrencilerimiz bu sebeple söz konusu beslenme yardımından en fazla yararlanabilen öğrencilerimiz olmaktadırlar.

Kurum yurtlarında barınmakta olan öğrencilerimizin, çağın gerektirdiği vasıflara uygun eğitim ve öğretim almalarının desteklenmesinin yanı sıra; müzik, tiyatro, satranç, fotoğrafçılık, karikatür, konferanslar, geziler, bilgi yarışmaları, bilardo, resim, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları teşvik edilmekte, yurtlar ve bölgelerarası turnuvalar düzenlenmekte ve başarılı öğrencilerimiz desteklenmektedir.

Yurtlardaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımı sağlanan bu öğrencilerimizin özellikle satranca olan ilgileri nedeniyle satranç odaları veya satranç köşeleri hazırlanmış olup, bu öğrencilerimiz Türkiye genelinde yurtlar arası satranç turnuvalarında sürekli dereceye girmektedirler.

Nevruz Bayramı Kutlamaları yurtlarda her yıl çeşitli etkinliklerle başta Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarından gelen kıymetli öğrencilerimizin de katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Nevruz Kutlamaları için yurtlardaki lokanta ve kantinlerde, Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarından gelen öğrencilerimizin de yardımlarıyla ülkelerinin milli yemeklerinin hazırlanmasına gereken kolaylık ve özen gösterilmekte, lokanta ve kantinler öğrenci ihtiyaçlarının karşılanması için mutattan daha geç saatlere kadar hizmet vermektedir.

Diğer yandan kıymetli öğrencilerimize sömestr, yaz tatili vb. gibi boş günlerinde gezi amaçlı diğer illere gitmeleri halinde, yurt kimliklerini ibraz etmek kaydıyla o ilin Yurtkur’a ait yurtlarında yine ücretsiz olarak kalabilmelerine de imkan sağlanmaktadır.


Rss