İnsan Kaynakları

Sürekli kurumsal gelişim modelinde stratejik yönetim gibi insan kaynakları yönetimi de kurumun başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisidir.Özellikle son yıllarda uluslararası rekabet ve teknolojik alanda meydana gelen yenilikler,değişimin gerekliliğini daha fazla hissettirmektedir.Bu nedenle, kurumlarda geleneksel yönetim anlayışından vazgeçilip yeni çalışma stratejilerine uygun politikalar benimsenmektedir.Olaylara bu yönüyle bakıldığında her kurumun stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde istihdam etmesi gerekmektedir.

 
Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur,aynı Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel ile 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçi personel görev yapmaktadır. 
 
Kurumun,yüksek öğrenim gören öğrenci sayısına paralel olarak hizmet alanı ve yoğunluğunda sürekli bir büyüme meydana gelmesine karşılık,hizmetler toplam 6.555 personel ile yürütülmektedir(01/01/2011)
 
Kurumun hizmet alanı ve iş yoğunluğunda meydana gelen gelişme ve büyüme karşısında hizmetlerin ifası mevcut kadro ile mümkün görülmemekte,özellikle yardımcı hizmetler sınıfında personel yetersizliği sebebiyle temizlik ve güvenlikte hizmet alımı yoluna gidilmektedir.
 
10 Aralık 2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6082 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 11 inci maddesi ile merkez teşkilatına 157,taşra teşkilatına ise 1453 adet değişik unvanlarda kadro ihdas edilmiştir.

Rss