Etik Komisyonu

 

BAŞKAN

Mustafa ÖZGÜL

Genel Müdür Yardımcısı

ÜYE

Hakan SEZGİN

I.Hukuk Müşaviri

ÜYE

Atila ÇETİN

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı

MEVZUAT

            5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (08/06/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

            Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (13/04/2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

          Kamu Görevlileri Etik Kurulu Genelgeleri/İlke Kararları ile diğer ilgili mevzuat.(Mevzuatla ilgili bilgilere www.etik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)


ETİK EĞİTİM/SEMİNERLER VE DİĞER FAALİYETLER 

Genel Müdürlük hizmet birimleri ile il müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine istinaden iş ve işlemler yürütülmüştür. 
  Kurumumuz 2017 yılı Hizmet içi Eğitim Planına göre gerçekleştirilen Kamu Yönetiminde Etik konulu ders programına değişik unvanlarda toplam 1.300 personel katılmıştır. 
  Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla Etik Günü ve Haftasında Kurum hizmet birimleri panolarında kompozisyon, şiir, resim gibi materyallerle etik konusunun işlenmesi, etik temalı toplantı ( eğitim, seminer, panel, konferans, sempozyum vb.) yapılması, bilgilendirme toplantısı yapılması, etik davranış ilkelerinin afiş, billboard vb. yollarla duyurulmasına ilişkin faaliyetleri yerine getirmişlerdir. 
  Ayrıca Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, belediyeler, üniversiteler ve diğer kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katkı ve katılım sağlanmıştır. 


 

Rss